Marta Pawlak-Dobrzánska, Author at Analytics in HR